Tìm xưởng mau áo sơ mi nam đẹp

Chúng tôi có nhu cầu may áo sơ mi. Số lượng 1.000sp/ tháng.

Yêu cầu may kỹ, đẹp

Liên hệ: 0903.4 99.907 Mr Dũng_________________________
Composed/Posted with WYSIWYG BBCode Editor